Monday, June 18, 2007

Daftar Nilai Mahasiswa IAIN IB PADANG Fakultas Tarbiyah

FAKULTAS TARBIYAH IAIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR NILAI


Mata Kuliah : Metodologi Penelitian I Hari/Tgl. Ujian : Kamis/ 22-03-2007
Smt/Jurusan : V/PAI-A Dosen : Drs.M.Basyiruddin Usman, M.Pd.
Bobot sks : 2 sks Ass.Dosen : Gusmaneli,S.Ag.,M.Pd.


NO. NIM NAMA NILAI KET.
Angka Huruf
1 404,002 HOLIS IDAMI 63 C
2 404,004 SYARGAWI 50 C
3 404,017 IRMA HUSNI 65 C+
4 404,029 FEBRIA RAHMAYANI 71 B-
5 404,031 RAHMATATI 70 B-
6 404,033 ROSNITA 63 C+
7 404,037 LAILI RAMADANI 88 A-
8 404,038 MARDIAH 70 B-
9 404,045 YUSRINA 60 C
10 404,046 APRIL YANTO 51 D
11 404,047 VESSA MARYANTARA 56 C-
12 404,050 FAIZUL 57 C-
13 404,061 DESI TRIYANI SUSANTI 78 B
14 404,062 M.YEMMAR DOTILLAH 79 B
15 404,063 HIDAYATI FILYA 73 B-
16 404,064 NELLY EKA PUTRI 55 C-
17 404,065 ALIZA FITRADIANA 77 B
18 404,074 RINI DESWITA 89 A-
19 404,075 YENI WARNI 71 B-
20 404,076 DESRIKO SUSANDI 78 B
21 404,077 YOSEP DAJASCAN 61 C
22 404,080 RICA RAHMAWATI 70 B-
23 404,081 RIKA RAHMAWATI 64 C
24 404,082 NURHALEN 62 C
25 404,083 META PUSPITA WATI 74 B-
26 404,085 RAHMIATI 65 C
27 404,087 MARIA NOVITA 79 B
28 404,090 INDESMA JUITA 70 B-
29 404,091 ANDRE ASTUTI 76 B
30 404,309 ABROR 62 C
31 404,327 NELLY ARNIS 57 C-
32 404,328 DELI FITRA 80 B+
33 404,329 MUHAMMAD YUSUF 85 A-
34 404,330 SITI AMINAH 66 C+
35 404,332 ANDRI ANTONI 56 D
36 404,333 ASRIL YUSUF BTR 77 B
37 404,334 INDARYANTI 69 C+
38 404,336 HUSNI TATI FAKASRI 58 C-
39 404,338 DAHRUL AHMAD 50 D
40 404,345 ALIL MUHAZALI 66 C+
41 404,346 ERNIALIS 61 C
42 404,348 KOISYAHBUDIN HARAHAP 75 B
43 404,351 SALMAN 50 D
44 404,353 YUNI FITRIA 78 B
Dosen ybs.,


Drs.M.Basyiruddin Usman, M.Pd.


hlm. 1 bersambung ke hlm.2
45 404,356 LAILA RAHMI 66 C+
46 404,360 WENDI MAINER 68 C+
47 404,410 MERI INDIANI 70 B-
48 404,448 SORTA RIANOVA 81 B+
49 404,517 LEISA MESRA DONA 63 C
50 404,518 SEFTIANNA 53 D
51 404,524 ASBENTONI 50 D
52 404,527 DENI WAHYUNI 82 B+
53 404,529 HARBESRI M. ROZA 57 C-
54 403,014 RAFNELLI SUSIA 67 C+
55 403,015 ANDI SATRIA 62 C
56 402,117 HUSNIDAR 72 B-
57 402,127 USNAWERNI 57 C-
58 402,140 YASMAWATI 75 B
59 402,144 ELMISYAH 61 C
60 405,415 PAISOL ASDOKI 62 C
61 405,409 AL HUZAIRI 59 C-
Padang, 5 Maret 2007
Dosen ybs.,
Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd.hlm.2
FAKULTAS TARBIYAH IAIN IMAM BONJOL PADANG
DAFTAR NILAI
Mata Kuliah : Metodologi Penelitian I Hari/Tgl. Ujian : Kamis/ 22-03-2007
Smt/Jurusan : V/PAI-B Dosen : Drs.M.Basyiruddin Usman, M.Pd.
Bobot sks : 2 sks Ass.Dosen : Gusmaneli,S.Ag.,M.Pd.


NO. NIM NAMA NILAI KET.
Angka Huruf
1 404,022 SRI RAHMI 79 B
2 404,093 HASNI ZULFIA 77 B
3 404,094 WAHYUL ANNISA 85 A-
4 404,096 YOSI ESAWATI 67 C+
5 404,097 ZULFA 66 C+
6 404,106 WENNI SESRI 77 B
7 404,110 NURLINDA ASNI x x tidak ikut ujian
8 404,112 HERI SURIKNO 61 C
9 404,119 JASMANITA 76 B
10 404,120 FATHUL HUSNI 72 B-
11 404,127 YOPI YULIATI 56 C-
12 404,131 WELLI DESRINA 70 B-
13 404,134 TASMAN 55 C-
14 404,135 AFRIJON 50 D
15 404,137 YASRIZAL x x tidak ikut ujian
16 404,138 EKI MARLINTON 59 C-
17 404,152 JULI WIS KARDI 50 D
18 404,154 HASMIATI x x tidak ikut ujian
19 404,155 FATHIYAH RAHMI 67 C+
20 404,156 MAGERET 66 C+
21 404,157 NIKE MULIA 52 D
22 404,158 LASTRI PITRIA 53 D
23 404,162 INDAH JAYANTI 58 C-
24 404,163 IZMI HAMDA 50 D
25 404,169 HARMON 59 C-
26 404,175 ASRAL 50 D
27 404,176 MAREFNI 57 C-
28 404,244 NAILA HAYATI 83 A-
29 404,275 PENI MULYATI 63 C
30 404,311 ILYAS ANWAR 74 B
31 404,415 AINUL HUDA 68 C+
32 404,416 IRMA ARYESI 56 C-
33 404,430 RITA HARIYANTI 58 C-
34 404,434 ERMAN 50 D
35 404,436 NILA SARI 55 C-
36 404,437 NUR AZIZAH 61 C
37 404,438 AHMAD SHALEH 58 C-
38 404,440 ADENG PUTRA 52 D
39 404,443 SUCI RAMADHANI 65 C+
40 404,446 SYAFRIALDI 59 C-
41 404,456 DEPI WASNALIA PUTRA 59 C-
42 404,458 PARDHI SYAHRI 50 D
43 404,459 RAFIQAH HAMDA M. 61 C
44 404,460 KARIMAN TNB. 50 D
Dosen ybs.,


Drs.M.Basyiruddin Usman, M.Pd.


hlm. 3 bersambung ke hlm.4
45 404,462 MARTINA 57 C-
46 404,464 FIQIHUDDIN 55 C-
47 404,559 RELAHATI 59 C-
48 404,532 NADIYAH SYAFRUDDIN 87 A-
49 404,564 SURYA ASTETI 50 D
50 404,565 JANION HADI 55 C-
51 404,579 ULFAH SYAFRI WAHAB 58 C-
52 404,581 AFRIZON 63 C
Padang, 5 Maret 2007
Dosen ybs.,


Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd.

hlm.4
FAKULTAS TARBIYAH IAIN IMAM BONJOL PADANG
DAFTAR NILAI
Mata Kuliah : Metodologi Penelitian I Hari/Tgl. Ujian : Kamis/ 22-03-2007
Smt/Jurusan : V/PAI-C Dosen : Drs.M.Basyiruddin Usman, M.Pd.
Bobot sks : 2 sks Ass.Dosen : Gusmaneli,S.Ag.,M.Pd.


NO. NIM NAMA NILAI KET.
Angka Huruf
1 404,018 HENDRA 65 C+
2 404,160 SRI HARTATI 55 C-
3 404,181 RICI FIMA ROZA 62 C
4 404,185 IRDA ROYANI 67 C+
5 404,190 HENDRI JAFRI x x tidak ikut ujian
6 404,197 PENDRIANTO 50 D
7 404,198 HIDAYATI 84 B+
8 404,199 YOIS RICELIA 74 B-
9 404,200 WANDRA YULITA 94 A
10 404,202 IDNAINI 72 B-
11 404,203 NURUL HUDA 93 A
12 404,206 SUSRIANTI NOVITA 70 B-
13 404,210 SELNA SUSANTI 75 B
14 404,212 AL AZHAR 82 B+
15 404,214 FATMA YULITA x x tidak ikut ujian
16 404,215 AMRONALDI 50 D
17 404,218 YONNALDI 64 C+
18 404,224 HABIBUL HUSNA 86 A-
19 404,229 PATRIANA SAWETI x x
20 404,231 ROSNA DEWI 82 B+
21 404,232 TAUFIK ANDAYANI 84 B+
22 404,233 BUDIMUS 50 D
23 404,236 JAMILAH AYU 55 C-
24 404,237 ARDISON 50 D
25 404,246 LOLI ASISKA SARI 83 B+
26 404,249 OSI 88 A-
27 404,252 KESMAWATI 70 B-
28 404,253 MUHAMMAD DANIL 58 C-
29 404,254 KAMALUDDIN 66 C+
30 404,308 RUDIYANTO 69 C+
31 404,370 NUR HAKIM x x tidak ikut ujian
32 404,371 DIANA HARAHAP 73 B-
33 404,372 NOVITA RIA 58 C-
34 404,375 AFRINA DEVI SARI 86 A-
35 404,376 NURMALA SARI 83 B+
36 404,377 ARJONI 50 D
37 404,378 MAHDONAL 74 B-
38 404,379 JAFRIWALDI 50 D
39 404,380 MARTONO 55 C-
40 404,381 SAMSULRIJAL AR. 55 C-
41 404,382 RIZEL FAKHRUDIN 50 D
42 404,383 RODIATAM MARDIAH 73 B-
43 404,384 ALMIRNI 72 B-
44 404,387 RINALDI 88 A-
Dosen ybs.,


Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd.


hlm. 5 bersambung ke hlm.6


45 404,394 RAHMI 55 C-
46 404,395 SLAMET RIYADI 64 C
47 404,400 SALMAN 56 C-
48 404,402 DELITA MURNI 59 C-
49 404,403 FIRDAUS YUSRI 55 C-
50 404,534 DEFRI HARMAN 50 D
51 404,535 ZAHARA 90 A
52 404,536 ANWAR EFENDI HARAHAP 71 B-
53 404,542 SAMSURIJAL 56 C-
54 404,546 ELVIANI 80 B+


Padang, 5 Maret 2007
Dosen ybs.,


Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd.

hlm.6
FAKULTAS TARBIYAH IAIN IMAM BONJOL PADANG
DAFTAR NILAI
Mata Kuliah : Metodologi Penelitian I Hari/Tgl. Ujian : Kamis/ 22-03-2007
Smt/Jurusan : V/PAI-D Dosen : Drs.M.Basyiruddin Usman, M.Pd.
Bobot sks : 2 sks Ass.Dosen : Gusmaneli,S.Ag.,M.Pd.


NO. NIM NAMA NILAI KET.
Angka Huruf
1 404,164 SILVIA NOVIRA 60 C
2 404,240 SYAHRUL 50 D
3 404,257 NURUL MISMAL 55 C-
4 404,259 ELYA REPITA 55 C-
5 404,262 KOSNELI PUTRI WATI 61 C
6 404,265 WEDI SYAFRIADI 72 B-
7 404,266 ERMA YENTI 56 C-
8 404,267 ROSI YUNITA 63 C
9 404,268 MARJALIS WANDRA 73 B-
10 404,269 LESTARI NOVIA 74 B-
11 404,270 HIDAYAT 70 B-
12 404,277 FITRI CITRA PERTIWI 70 B-
13 404,282 YULIA ROSMITA 61 C
14 404,286 YAPRAWANTO 50 D
15 404,291 RINALDI ANDIKA PUTRA 70 B-
16 404,292 RINAWATI 70 B-
17 404,293 YULISNA 64 C
18 404,303 MULYADI 58 C-
19 404,307 DEWI GUSMARA 70 B-
20 404,314 SYOFIAN HENDRI 65 C+
21 404,321 MIFTAHUL ASRAL 50 D
22 404,323 DINDA PRATIWI 92 A
23 404,325 AFRIDEL YENI 55 C-
24 404,326 AKMAL 50 D
25 404,365 LASMIADI 55 C-
26 404,465 SISKA 71 B-
27 404,467 ERI KISWANTO 58 C-
28 404,468 HALIYA 73 B-
29 404,474 MENI ELYTA 64 C
30 404,476 AFIZAH 81 B+
31 404,483 SUDARMAWAN 75 B
32 404,490 WITRIA NANDA 57 C-
33 404,491 NURLAILA HASIBUAN 75 B
34 404,497 SITI MELKO SARI 74 B-
35 404,501 RIDWAN 57 C-
36 404,502 ROZI ANI SARI 62 C
37 404,503 YUSRIANTO 50 D
38 404,505 REFNI FITRIYATI 55 C-
39 404,509 IDMANSYAH 62 C
40 404,510 YANTI OKTAVIA 70 B-
41 404,515 EDI WAHYUDI 63 C
42 404,586 SHOLIKHI 50 D
43 404,590 FADLI 83 B+
44 404,592 DODON 50 D
45 404,595 PUTRA x x tidak ikut ujian
Padang, 5 Maret 2007
Dosen ybs.,


Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd.hlm.7

No comments: